Jan Nienhuis

Vereniging tot hulpverlening in bijzondere noden en behoeften in de gemeente Heerde, gevestigd te Heerde

Het doel van de vereniging is:
  • het geven van individuele hulp aan personen die wonen in de gemeente Heerde en die, naar het oordeel van het bestuur, deze hulp nodig hebben op sociale gronden
  • het verstrekken van eenmalige of periodieke uitkeringen aan instellingen die werkzaam zijn in de gemeente Heerde en een sociaal of liefdadig doel beogen
  • het verstrekken van een eenmalige uitkering aan instellingen die in de gemeente Heerde werkzaam zijn in het algemeen belang van deze gemeente of haar inwoners

Werkzaamheden:
De  werkzaamheden van de vereniging zijn gericht op het verwezenlijken van het hierboven genoemde doel

Wijze van fondsenwerving
De inkomsten van de vereniging bestaan uit inkomsten uit haar vermogen na aftrek van de inflatie

Beheer, besteding en uitkering
Het vermogen is gestort op een betaalrekening en een spaarrekening en wordt op die rekeningen beheerd
De besteding en uitkering vindt plaats overeenkomstig het hierboven genoemde doel

De uitgeoefende activiteiten zijn overeenkomstig de doelstelling