Bezittingen Vereniging Jan Nienhuis

In 1866 stelde Jan Nienhuis (toen 82) eigenhandig een testament op waarbij ook nog eens veertig hectare land in het Hoornerbroek, het Assendorperbroek en het Zijbroek aan de Vereniging werd geschonken met als doel dat de opbrengst van kapitaal en landerijen ´ten eeuwigen dage voor de bestrijding van werkloosheid, tot wering van bedelarij en voor het verlenen van onderstand aan oude mensen, die niet meer in staat waren werk te verrichten, gebruikt moeten worden´.

Verkocht wordt er alleen als er een dringende reden is. In de jaren ´60 van de vorige eeuw is dat bijvoorbeeld de verkoop van het Scholtensbos dat wordt getaxeerd op 235.000 gulden. De grond is nodig voor de aanleg van de autosnelweg en op deze locatie wordt dan het Heerderstrand gegraven. Maar ook de gronden Monnikenbos in Wapenveld waar de gemeente het gelijknamige sportpark aanlegt in de ´70, zijn oorspronkelijk eigendom van de ´Werkverschaffing´ zoals de vereniging in de volksmond wordt genoemd. 

De middelen om de doelstellingen waar te maken zijn anno 2010 de opbrengst van een 60 hectaren weiland, hoofdzakelijk in het Heerder-, Veesser- en Wapenvelder Broek en een bezit in spaargeld en effecten. De landerijen worden beheerd door een bestuurslid-beheerder en voorwaarde is dat uitsluitend inwoners van de gemeente Heerde van dit land gebruik kunnen maken.

Terug naar historie