Wie was Jan Nienhuis?

Jan Nienhuis, geboren 9 april 1784 was zoon van Alexander Nienhuis en Aaltje Zielhuis. Vader Alexander was niet onbemiddeld en zoon Jan boerde goed. Hij slaagde erin om het bezit aanzienlijk uit te breiden.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij  het huis tegenover de möle van Bats in Veessen zelf laten bouwen (1825) en er een groot deel van zijn leven gewoond. Als bezittingen verwierf hij vele tientallen bunders grond in de gemeente Heerde, hij was eigenaar van de molen in Veessen, bezat een aantal huizen en was eigenaar van steenfabrieken in Olst en Harculo. 

De sociaal bewogen wethouder  was  in schrijnende gevallen van nood die hem ter kennis werden gebracht, steeds bereid om financiële hulp te bieden. En toen de gemeente Heerde besloot om te proberen een blijvende oplossing te vinden, stond ook Jan Nienhuis gereed.  

Jan Nienhuis overleed op 1 november 1866 en was tot zijn dood wethouder van Heerde. Hij werd begraven op de begraafplaats in Veessen waar zijn graf tot op de dag van vandaag wordt onderhouden door de vereniging die zijn naam draagt. 

Terug naar historie