Schenkingen

Van Heerdenaren voor Heerdenaren. Zo kan de hulp van de drie instellingen op deze site Heerder fondsen worden samengevat.

Jaarlijks maken tientallen personen, verenigingen en stichtingen gebruik van deze fondsen. Maar niet alleen het vragen om hulp is mogelijk. Iedere inwoner van de gemeente Heerde kan op verschillende manieren bijdragen om deze fondsen hun werk te laten doen en uit te breiden. 

De drie fondsen hebben allen een ANBI-verklaring. Dat betekent dat giften vrijgesteld zijn van schenkings- en successierechten en aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. De mogelijkheden om te helpen zijn: 

  • Het overmaken van een gift
  • Het doen van een éénmalige schenking verdeeld over gelijke periodieke uitkeringen van tenminste vijf jaar, een optie die fiscaal aantrekkelijk is
  • Het doen van een legaat (financieel of materieel) dat bij testament geregeld moet worden. 
Giften kunnen overgemaakt worden op rekening NL35 RABO 0326 5108 34 van de Jan Nienhuis Vereniging