Historie Vereniging Jan Nienhuis

De oorsprong van de Vereniging Jan Nienhuis gaat terug naar de armoedig en roerige tijd vanaf 1850. De koningshuizen in Europa lagen onder vuur, er was sprake van revolutie, torenhoge werkloosheid onder de arme klasse en de levensmiddelen waren schrikbarend duur. Met name in de wintermaanden had de arme klasse het bijzonder moeilijk. Werk was er dan nauwelijks en dus ook geen inkomsten.

In die tijd was Veessenaar Jan Nienhuis wethouder in Heerde (hij was sinds 1813 al raadslid en diende 53 jaar het openbaar bestuur in Heerde). De sociaal bewogen wethouder was, in schrijnende noodgevallen, die hem ter kennis werden gebracht, steeds bereid om financiële hulp te bieden. 
Toen de gemeente Heerde besloot te proberen een blijvende oplossing te vinden, ter bestrijding van de armoede, stond ook Jan Nienhuis gereed. Het college van burgemeester en wethouders in Heerde besloot over te gaan tot werkverschaffing, hiervoor werd een commissie in het leven geroepen. Daarbij sloeg men twee vliegen in één klap. De armen konden uit de algemene heidegronden (bijvoorbeeld op De Koerberg) een kruiwagen grind halen, deze vervolgens bij wethouder Nienhuis in Veessen afleveren om zo een kwartje per kruiwagen te ontvangen. De aanpak werkte goed en men besloot enkele jaren later de commissie om te zetten in een ‘Vereniging tot werkverschaffing aan behoeftige ingezetenen van de gemeente Heerde’. De Vereniging kreeg van Jan Nienhuis een aanzienlijke som geld en van de rente van dat kapitaal kon aan de werkzame armen een bescheiden loon worden uitbetaald.  
De ´Vereniging tot werkverschaffing´ kreeg naast de schenking van Jan Nienhuis meerdere erfenissen, met name door schenking van gronden. Dr. Wessel Johannes Rakhorst schonk in 1940 bijvoorbeeld nog 15 hectare land in de uiterwaarden en 10.000 gulden.  
Het bestuur, dat altijd bestaat uit 13 leden, zet het werk van het eerste uur onverdroten voort. Als na de Tweede Wereldoorlog de sociale omstandigheden snel beter worden, met de WW-uitkering voor de werklozen en de AOW voor de ouderen gaat het bestuur met de tijd mee. Er werd een kleine wijziging van de statuten doorgevoerd, zodat ook andere noodzakelijke hulp geboden kon worden, met handhaving van de naam. Dat veranderde in 1978. De statuten werden aangepast om in het maatschappelijk kader van deze tijd te kunnen werken. De naam sprak niet langer aan en het toenmalige bestuur besloot de naam van Jan Nienhuis aan de vereniging te verbinden. Zijn schenkingen hebben immers de basis gelegd van een vereniging die tot op de dag van vandaag wil helpen bij bijzondere noden en behoeften.