Bestuur Jan Nienhuis Vereniging

Nog altijd bestaat het bestuur uit inwoners van de gemeente Heerde. Zij zijn maatschappelijk zeer betrokken en beschikken over deskundigheid op agrarisch, sociaal, financieel en economisch gebied. De beschikbare middelen kunnen op een breed maatschappelijk gebied worden ingezet, waarbij nog steeds de sociale bewogenheid zeer nadrukkelijk aanwezig is.

Samenstelling bestuur:

G. van der Scheer, voorzitter
W. Blankvoort-Zielhuis , secretaris
R. de Gooijer, penningmeester
E. Feijen, vice-voorzitter en tweede secretaris
L.G. van der Windt, tweede penningmeester
D. van de Put
H.A. van Ark
K.A. Montfrooij
G.G. van Werven-Roos
K. Doorn-Dijkslag
R.G. Timmerman
H. IJzerman
A.J. Kraaijenbrink


Het bestuur ontvangt geen beloning, noch vacatiegelden