Heerder Stichting

Beleid

Het bestuur beslist welke natuurlijke personen, woonachtig in de gemeente Heerde, voor een uitkering in aanmerking komen.
Bij het nemen van die beslissing mag de politieke of godsdienstige gezindheid van de aanvrager geen rol spelen.

Aanvragen worden ontvangen door de secretaris. De secretaris legt de aanvragen voor vergoeding van medische kosten die worden ingediend door particulieren voor aan de overige bestuursleden.
In verband met de privacygevoelige informatie die gedeeld wordt bij de aanvraag, communiceert het bestuur per post. 

Mocht er digitaal informatie uitgewisseld worden over een aanvraag dan worden van de aanvrager in de email slechts de initialen gebruikt. Informatie over inkomsten en schulden worden binnen het bestuur enkel per post doorgestuurd en nimmer digitaal. 

Gegevens Heerder Stichting

Correspondentieadres: Postbus 172, 8180 AD Heerde
Bezoekadres: Eperweg 3 te Heerde
Telefonisch te bereiken via 0578-692622

Digitaal te bereiken via deze website door het invullen van het contactformulier of het aanvraagformulier. Per email te bereiken via devries@notarisheerde.nl

De Heerder Stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41038459.
Het RSINnummer is: 809173621

(Voor het overige beleid ten aanzien van de privacy van aanvragers, zie onze privacyverklaring op de website)