Contact

Historie Heerder Stichting

Hoe is de Heerder Stichting ontstaan?

Historie en doelstelling Heerder Stichting

De Heerder Stichting is opgericht door Wessel Johannes Rakhorst, rustend arts. Hij werd geboren in Heerde op 22 augustus 1856.

Rakhorst, een volgens de volksmond zeer vermogend en zuinig levende man, woonde op de hoek van de Soerelseweg/Dorpsstraat

Dat hij inderdaad vermogend was, blijkt uit een legaat dat hij deed aan de toenmalige ‘Vereniging tot werkschaffing’, de huidige Jan Nienhuis Vereniging. Rakhorst schonk bij legaat, getekend op 27 november 1940, landerijen in de Veesser uiterwaarden ter grootte van 15,2 hectare. De waarde hiervan werd toen getaxeerd op 32.054,30 gulden.

Op 17 maart 1939 richtte de heer Rakhorst de Heerder Stichting op. Deze trad in werking na het overlijden van de heer Rakhorst op 17 mei 1941.
De doelstelling die de arts aan de Heerder Stichting gaf, had alles te maken met zijn vakgebied. Het diende namelijk ´ter bestrijding der tuberculose ten behoeve van de minder gegoede ingezetenen der Gemeente Heerde die maatregelen te treffen welke naar het oordeel van het Bestuur doelmatig zijn. Bij het verleenen van hulp mag geen onderscheid worden gemakt tusschen de belijders van verschillende godsdiensten of politieke richtingen´.

Na het verdwijnen van de tuberculose in Nederland, koos het bestuur op 30 januari 1979 bij beschikking van de arrondissementsrechtbank in Zwolle voor een andere, bredere doelstelling:

Het verstrekken, om niet, van gelden aan ingezetenen van de gemeente Heerde, voor zover dit wenselijk is op grond van medische indicatie en voorzover deze gelden niet verstrekt kunnen worden op grond van een wettelijke sociale regeling.


Heerder Stichting
E. hs@heerderfondsen.nl
KvK. ​41038459
RSIN. 809173621

Privacyverklaring

Stel hier uw algemene vraag
Uw bericht is verzonden.
Uw bericht kon niet worden verzonden.