Contact

Historie
E.W. Langenberg Stichting

Hoe is de Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting ontstaan?

Historie Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting

De naam van Egberdina Wilhelmina Langenberg is onlosmakelijk verbonden met camping De Klippen aan de Klippenweg in Heerde. Veel mensen kenden haar niet eens onder de naam Langenberg, voor hen was zij tante Dien.

In 1901 strijkt de familie Langenberg neer in de dan armoedige Horsthoek. Voor 100 gulden koopt vader Aart Langenberg een woning, met 10 are bouwland. Een jaar later koopt hij daar een perceel heidegrond bij van ruim 4 hectare. Daarop ontstaat later camping De Klippen. Als vader Aart in 1939 overlijdt zetten Jaap en Egberdina het bedrijf voort. Broer en zus, beide ongehuwd, blijven bij elkaar, tot Jaap in 1971 overlijdt. Met steun van een beheerder zet Egberdina (tante Dien) de camping voort.

Tante Dien leefde een zeer teruggetrokken leven, met een tiental katten. Ze vertrouwde slechts een handvol mensen. Ging zelf zelden ergens naartoe en ontving leveranciers bij haar thuis. Alleen de kapper, de kruidenier en de boekhouder (de heer Lap) kwamen bij haar binnen. Van nieuwigheden moest ze ook niet veel hebben. Pas na enig aandringen kwam er uiteindelijk telefoon, sanitair en riolering. 

Maar de opstallen onderhield ze wel goed, al moesten metselaar, timmerman en elektriciën altijd eerst een prijsopgave doen. Volgens de heer Lap kostte het ook grote moeite om haar te bewegen de vele natuur- en milieuvoorschriften na te leven.

Op het einde van haar leven liet haar gezondheid te wensen over en verhuisde ze naar Huize ‘Theodora’, een particulier verzorgingshuis in Epe. Zij overleed op 14 april 1998 op de leeftijd van 92 jaar. Toen haar testament werd geopend bleek dat ze haar hele vermogen ondergebracht had in een stichting. De doelstelling was het geven van individueel, eenmalige hulp aan personen en gezinnen uit de gemeente Heerde bij noden, die niet door de sociale wetgeving gedekt worden. Ook kunnen instellingen of stichtingen uit de gemeente Heerde die werkzaam zijn op sociaal of sociaal-cultureel terrein een beroep doen op de Egberdina Wilhelmina Langenberg stichting.


Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting
E.. ewls@heerderfondsen.nl
KvK. 05061799
RSIN. 816131053

Privacyverklaring

Stel hier uw algemene vraag
Uw bericht is verzonden.
Uw bericht kon niet worden verzonden.