Contact

Beleid

Het bestuur beslist welke natuurlijke personen, woonachtig in de gemeente Heerde, voor een uitkering in aanmerking komen. Bij het nemen van die beslissing mag de politieke of godsdienstige gezindheid van de aanvrager geen rol spelen.

Aanvragen worden ontvangen door de secretaris. De secretaris legt de aanvragen voor vergoeding van medische kosten die worden ingediend door particulieren voor aan de overige bestuursleden. In verband met de privacygevoelige informatie die gedeeld wordt bij de aanvraag, communiceert het bestuur per post.

Mocht er digitaal informatie uitgewisseld worden over een aanvraag dan worden van de aanvrager in de email slechts de initialen gebruikt. Informatie over inkomsten en schulden worden binnen het bestuur enkel per post doorgestuurd en nimmer digitaal. 

Bestuur Heerder Stichting

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De door hun gemaakte kosten worden wel aan de bestuursleden vergoed.Het bestuur vergadert regulier 3x per jaar. Daarnaast wordt er 1x per jaar vergaderd tezamen met de overige Heerder Fondsen.

Else Wolthaar, voorzitter
Jane de Vries, secretaris
Gerald Kuipers, penningmeester

Floris van Werkum
Paul Roseboom
Michiel Treffers
Fennie Tiemens

Jaarverslag

Schenkingen

Van Heerdenaren voor Heerdenaren. Zo kan de hulp van de drie instellingen op deze site Heerder fondsen worden samengevat.
Jaarlijks maken tientallen personen, verenigingen en stichtingen gebruik van deze fondsen. Maar niet alleen het vragen om hulp is mogelijk. Iedere inwoner van de gemeente Heerde kan op verschillende manieren bijdragen deze fondsen hun werk te laten doen en uit te breiden.
De drie fondsen hebben allen een ANBI-verklaring. Dat betekent dat giften vrijgesteld zijn van schenkings- en successierechten en aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Er zijn verschillende mogelijkheden: 

Giften kunnen overgemaakt worden op rekening NL28 ABNA 0573 290 911 van de Heerder Stichting
Meer informatie? Neem contact met ons op!

Historie en doelstelling Heerder Stichting

De Heerder Stichting is opgericht door Wessel Johannes Rakhorst, rustend arts. Hij werd geboren in Heerde op 22 augustus 1856.

 Lees meer

Aanvraag bijdrage door Heerder Stichting

Labels voorzien van * zijn verplichte velden
Niet complete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Wij verzoeken u eventuele bijlagen groter dan 1MB (indien mogelijk balans / jaarcijfers van laatste paar jaar) aan onze secretaris te zenden. Aanvragen moeten uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum binnen zijn. Zie voor de data de agenda .

Kies bestand
FileExample.pdf

Maximale bestandsgrootte: 10 MB

Uw aanvraag is succesvol verzonden.
Uw aanvraag kon niet worden verzonden.

Heeft u toch nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op!


Heerder Stichting
E. hs@heerderfondsen.nl
KvK. 41038459
RSIN. 809173621

Privacyverklaring

Stel hier uw algemene vraag
Uw bericht is verzonden.
Uw bericht kon niet worden verzonden.